Tatarca Ak Kara
Türkçe siyah beyaz
İngilizce 1. black-and-white (film, photograph). 2. black-and-white film/photograph.
Tatarca Cümle Şaşın aldına tüşgende körürsün ak mı kara mı?
Türkçe Cümle Saçın önüne düşünce görürsün siyah mı beyaz mı?
Kaynak Selami Kaçamak