Tatarca Avur Avur Cürmek
Türkçe salına salına yürümek, ağır ağır yürümek.
İngilizce to walk with a swaying movement.
Tatarca Cümle İnsanlar bekliy anda bizni. Sen elan avur avur cüresin
Türkçe Cümle İnsanlar bekliyorlar orada bizi. Sen hala salına salına yürüyorsun.
Kaynak Selami Kaçamak