Tatarca Beg
Türkçe pek
İngilizce 1. very, extremely. 2. very much, a great deal. 3. hard, firm. 4. unyielding, rigid. 5. strong, sound.
Tatarca Cümle Rametlik beg oturaklı avur bir akay edi.
Türkçe Cümle Rahmetli pek oturaklı ağır bir adamdı.
Kaynak Selami Kaçamak