Tatarca Böküy, Taranbaba, Öcü
Türkçe öcü
İngilizce child´s language boogeyman, bogeyman.
Tatarca Cümle Ballarnı korkutup susturmak işin "Taranbaba keliyatır" dene edi.
Türkçe Cümle Çocukları korkutup susturmak için "Taranbaba geliyor" deniyordu.
Kaynak Selami Kaçamak