Tatarca Cilik Sıyırmak
Türkçe ziyafete katılmak
İngilizce To participate a lavish meal or banquet
Tatarca Cümle Akşamga Ablamit akayda cilik sıyıracakmız. Acige ketecek duası bar. Caşlar cilik sıyıra, zuv şuvlar.
Türkçe Cümle Akşama Abdülhamit ağada ziyafete katılacağız. Hacıya gidecek, duası var. Gençler ziyafete katılıyorlar, şen şakraklar.
Kaynak Zafer Karatay