Tatarca Cıyılmak, Tapşırılmak, Caşırılmak, Saklanılmak
Türkçe saklanılmak
İngilizce 1. to be hidden, be concealed; (for something) to be kept secret from (someone). 2. (for something) to be kept in, be stored in (a place). 3. to be saved, kept, or set aside for (someone). 4. to keep something secret from.
Tatarca Cümle bos
Türkçe Cümle bos
Kaynak Selami Kaçamak