Tatarca Dombıracı
Türkçe tamburacı
İngilizce person who plays, produces or sells tambura.
Tatarca Cümle Dombıra şalgan kişilerge, bır de yasagan satgan kişilerge dene.
Türkçe Cümle Tambura çalan kişilere, bir de yapan ve satan kişilere deniyor
Kaynak Selami Kaçamak