Tatarca Erke
Türkçe taklit
İngilizce 1. trying to act like, imitating, aping (someone, an animal). 2. mimicking; impersonating; mocking.
Tatarca Cümle Amet pütün aytuvlu kişilerin erkesini beg güzel yapa.
Türkçe Cümle Ahmet bütün meşhur kişilerin taklitini pek güzel yapıyor.
Kaynak Zafer Karatay