Tatarca Kuvnaksız, Kıvnaksız, Kıvanşsız, Kuvanşsız, Süyünşsüz
Türkçe sevinçsiz
İngilizce 1. distressing; unhappy, sad. 2. distressed, beset by sadness. 3. distressful or saddening (event) 4.unjoyful.
Tatarca Cümle Ay gidi calan tünya! Kuvnaksız künler! Bizge sıra kelgende, kavradı güller.
Türkçe Cümle Hay gidi yalan dünya! Sevinçsiz günler! Bize sıra geldiğinde, kavruldu güller.
Kaynak Gülzade Kaçamak, Cumaziye Aksöz