Tatarca Men Özüm, Sen Özün, Özü, Biz Özümüz, Siz Özünüz, Özleri
Türkçe şahsen
İngilizce 1. personally, for my part. 2. in person, personally. 3. (knowing someone) by sight only.
Tatarca Cümle Onman men özüm konuşacakman. Onman sen özün konuş.
Türkçe Cümle Onunla şahsen konuşacağım. Onunla şahsen konuş.
Kaynak Selami Kaçamak