Tatarca Ördek Cürüvü
Türkçe ördek yürüyüşü
İngilizce duck waddle, duck walk.
Tatarca Cümle Beg maktay ediniz bu caşnı. Ördek cürüvünü mü süydünüz?
Türkçe Cümle Pek övüyordunuz bu genci. Ördek yürüyüşünü mü sevdiniz?
Kaynak Selami Kaçamak