Tatarca Ötkermek
Türkçe örgütlemek
İngilizce to organize; to make (people) into a group which has an organizational structure.
Tatarca Cümle Kalkımızın kalganlarının da Kırım'ga kaytmasını ötkermek kerek.
Türkçe Cümle Halkımızın kalanlarının da Kırım'a dönmesini örgütlemek gerek.
Kaynak Gülzade Kaçamak, Zafer Karatay