Tatarca Ötkerüv, Tanzim
Türkçe tanzim
İngilizce 1. arranging, organizing, determining. 2. putting (something) in order; regulating; reorganizing. 3. preparing, drawing up, drafting, framing (something written).
Tatarca Cümle bos
Türkçe Cümle bos
Kaynak Selami Kaçamak