Tatarca Özkardaş
Türkçe Özkardeş
İngilizce Full brother/sister. paternal half-brother; paternal half-sister.
Tatarca Cümle Alamanya'dan gezmege bile kemiy. On sene boldu, köramadım özkardaşımnı.
Türkçe Cümle Almanya'dan gezmeye bile gelmiyor. On sene oldu göremedim özkardeşimi.
Kaynak Selami Kaçamak