Tatarca Özün Satmasın Bilmek, Özünü Satmasını Bilmek
Türkçe kendini satmasını bilmek
İngilizce to know how to sell oneself (usually used of people whose advancement rests, not on real merit, but on glib, self-adulatory talk).
Tatarca Cümle bos
Türkçe Cümle bos
Kaynak Selami Kaçamak