Tatarca Peşin Taşlamamak, Peşini Taşlamamak
Türkçe peşini bırakmamak
İngilizce 1. not to leave (someone) alone; to bother (someone) continually. 2. to follow (someone) around continually. 3. to persist in doing (something), not to give (something) up.
Tatarca Cümle bos
Türkçe Cümle bos
Kaynak Selami Kaçamak