Tatarca Sabaktaş
Türkçe şınlaşma rakibi, sabahdaş, samimi arkadaş, sınıf arkadaşı
İngilizce cordial friend, close friend, sincere friend, classmate
Tatarca Cümle Cıyında şınlaşgan caşman kızga, samimiy arkadaşlarga veya sınıf arkadaşlarına Sabaktaş denir. "İşgen suvları ayrı ketmegen" manasın taşır.:Sabaktaşnı men kördüm. Sav aman cüre. Bayır astı tarlasın, sabanman süre.
Türkçe Cümle Cıyında karşılıklı mani söyleyen delikanlı ve kıza, samimi arkadaşlara veya sınıf arkadaşlarına Sabaktaş denir. "İçtikleri su ayrı gitmeyen" anlamını taşır. Sabahdaş'ı ben gördüm. Sağ aman yürüyor. Bayır altı tarlasını, sabanla sürüyor.
Kaynak Selami Kaçamak