Tatarca Sabırsızlanmak, Şıdamsızlanmak
Türkçe sabırsızlanmak
İngilizce to grow impatient.
Tatarca Cümle Sabırsızlanaberme şu. Meni de geresin.
Türkçe Cümle Sabırsızlanıp durma yahu. Beni de geriyorsun.
Kaynak Gülzade Kaçamak Mürüvvet Uzungörür