Tatarca Sarma
Türkçe sarma
İngilizce 1. wrapping (something). 2. bandaging (something). 3. surrounding (a place). 4. enveloping (something). 5. embracing (someone). 6. coiling (something) up. 7. twining around (something).
Tatarca Cümle bos
Türkçe Cümle bos
Kaynak Selami Kaçamak