Tatarca Şaş, Aydar
Türkçe saç
İngilizce 1. sheet iron. 2. made of sheet iron. 3. piece of sheet iron used for cooking or baking, sheet.
Tatarca Cümle Otura edim oy oylap, pencere karap, keleguydu dalpidan, aydarnı tarap.
Türkçe Cümle Oturuyordum düşünüp, pencereye bakıp, geliverdi dalfidan, saçını tarayıp.
Kaynak Cumaziye Aksöz