Tatarca Satır
Türkçe satır
İngilizce a line (of writing): "I see a mistake in the third line of the paragraph."
Tatarca Cümle Paragrapnın üşüncü satırında bir yannış köremen.
Türkçe Cümle Paragrafın üçüncü satırında bir yanlış görüyorum.
Kaynak Selami Kaçamak