Tatarca Savcılık
Türkçe savcılık
İngilizce 1. public prosecutorship; attorney generalship; being a public prosecutor, attorney general, or district attorney. 2. office of the public prosecutor, attorney general.
Tatarca Cümle bos
Türkçe Cümle bos
Kaynak Selami Kaçamak