Tatarca Savlukman Bar, Savlukman Barınız, Savlıkman Bar, Savlıkman Barınız, Körüşürmüz.
Türkçe görüşürüz, sağlıkla varın, sağlıcakla gidin, uğurlar olsun.
İngilizce Good-bye!/Good luck! (said to a departing person).
Tatarca Cümle Savlıkman barınız. Yolunuz aşık bosun.
Türkçe Cümle Sağlıkla varın. Yolunuz açık olsun.
Kaynak Selami Kaçamak