Tatarca Sepmek
Türkçe serpmek
İngilizce 1. to sprinkle; to scatter. 2. (for rain) to sprinkle down; (for snow) to spit down.
Tatarca Cümle Üy aldında boztorgay da, tarı da sepsem aşamay.
Türkçe Cümle Ev önünde tarlakuşu da, darı da serpsem yemiyor.
Kaynak Selami Kaçamak