Tatarca Şerepe
Türkçe şerefe
İngilizce minaret balcony.
Tatarca Cümle Akmecit camisine, şıksam şerepesine. Yarin ölgen deseler, barmam cenazesine.
Türkçe Cümle Akmecit camisine, şıksam şerefesine. Yarin ölmüş deseler, Varmam cenazesine.
Kaynak Selami Kaçamak