Tatarca Sıkıntısı Bomak, Sıkıntısı Bolmak
Türkçe sıkıntısı olmak
İngilizce 1. to be worried or distressed. 2. to be financially straitened. 3. to need to go to the toilet, need to relieve oneself.
Tatarca Cümle bos
Türkçe Cümle bos
Kaynak Selami Kaçamak