Tatarca Şıkır Şıkır Oynamak, Ma Sağa Da Ma Sağa
Türkçe şıkır şıkır oynamak
İngilizce 1. to dance with great zest (usually used of someone doing a belly dance or a dance resembling a belly dance). 2. to be overjoyed.
Tatarca Cümle bos
Türkçe Cümle bos
Kaynak Selami Kaçamak