Tatarca Sıpırtke, Sıpırge, Sıpırgış
Türkçe Süpürge
İngilizce broom
Tatarca Cümle Anay rametlik ertemen tan ata ekende bakçanı sıpırtkemen sıpırmağa başlay edi.
Türkçe Cümle Annem rahmetli sabah erkenden gün doğarken bahçeyi süpürgeyle süpürmeğe başlıyordu.
Kaynak Selami Kaçamak