Tatarca Sıyır
Türkçe Sığır
İngilizce Cattle (includes cows, bulls, oxen, and buffaloes).
Tatarca Cümle Kudagıylar kelgende kiyevin yigirmi sıyırı bar degen ediler. Yedi tane bar eken de.
Türkçe Cümle Dünürler geldiğinde damadın yirmi sığırı var demişlerdi. Yedi tane varmış meğer.
Kaynak Selami Kaçamak