Tatarca Sogan
Türkçe soğan
İngilizce 1. onion. 2. bot. bulb; corm.
Tatarca Cümle Sarımsakday sarardım, soganday soldum, sarı altın sadaka, bergendiy boldum.
Türkçe Cümle Sarımsak gibi sarardım, soğan gibi soldum, sarı altın sadaka, vermiş gibi oldum.
Kaynak Selami Kaçamak