Tatarca Solakay, Solak
Türkçe solak
İngilizce left-handed.
Tatarca Cümle Bala ekende solakay ekemen. Sol kolumu baylay ekenler, on kolum kullanayım dep. Şimdi ekevin de kullanaman.
Türkçe Cümle Çocuk iken solakmışım. Sol kolumu bağlıyorlarmış, sağ kolumu kullanayım diye. Şimdi ikisini de kullanıyorum.
Kaynak Selami Kaçamak