Tatarca Sonuş Almak
Türkçe sonuç almak
İngilizce 1. to be completed: "The job´s been completed." 2. to get a favorable result: "Nothing resulted from the talks."
Tatarca Cümle İşin sonucu alındı. Konuşmalardan bir sonuş alınamadı.
Türkçe Cümle İşin sonucu alındı. Konuşmalardan bir sonuç alınamadı.
Kaynak Selami Kaçamak