Tatarca Sözün Kıskası, Uzun Etmiyim
Türkçe sözün kısası
İngilizce in short.../ the long and the short of it is that....
Tatarca Cümle Uzun etmiyim, sonunda Eskişer`ge bardık.
Türkçe Cümle Sözün kısası, sonunda Eskişehir`e vardık.
Kaynak Selami Kaçamak