Tatarca Şulay Bir Karamak, Şunday Bir Karamak, Şonday Bir Karamak, Şunavday Bir Karamak, Şay Bir Karamak
Türkçe şöyle bir bakmak
İngilizce 1. to give (someone, something) a quick, superficial glance. 2. to look daggers at (someone).
Tatarca Cümle bos
Türkçe Cümle bos
Kaynak Selami Kaçamak