Tatarca Şulay Tursun, Şunday Tursun, Şonday Tursun, Şunavday Tursun, Şay Tursun
Türkçe şöyle dursun
İngilizce let alone..., never mind about...: "Never mind about French, he can´t even speak Turkish properly."
Tatarca Cümle Tatarca şulay tursun, Türkçeni bile tora türüs konuşamay.
Türkçe Cümle Tatarca şöyle dursun, Türkçeyi bile doğru dürüst konuşamıyor.
Kaynak Selami Kaçamak