Tatarca Şulaysı, Şondaysı, Şundaysı, Şaysı
Türkçe şöylesi
İngilizce 1. this sort of thing; this sort of person; that sort of thing; that sort of person. 2. such a (person, thing) as this; such a (person, thing) as that.
Tatarca Cümle bos
Türkçe Cümle bos
Kaynak Selami Kaçamak