Tatarca Şüpe Aketmek
Türkçe şüphe götürmek
İngilizce (for a thing) to have something dubious about it: "There´s nothing fishy about this job."
Tatarca Cümle Bu işnin şüpe aketir bir yagı yok.
Türkçe Cümle Bu işin şüphe götürür bir tarafı yok.
Kaynak Selami Kaçamak