Tatarca Suretimen
Türkçe suretiyle
İngilizce by (doing something): "He was able to get the apartment for less by paying a year´s rent in advance."
Tatarca Cümle Yıllık kiranı peşin ödemek suretimen dayreyi tağa ucuzga tutabildi.
Türkçe Cümle Yıllık kirayı peşin ödemek suretiyle daireyi daha ucuza tutabildi.
Kaynak Selami Kaçamak