Tatarca Sütkardaş
Türkçe sütkardeş
İngilizce person one´s own age (and not one´s sibling) who was breast-fed by one´s mother or one´s sütanne.
Tatarca Cümle Aynı apakaydan süt emgen ballar özkardaş bolmasalar da sütkardaşıdırlar.
Türkçe Cümle Aynı kadından süt emen çocuklar özkardeş olmasalar da sütkardeşidirler.
Kaynak Selami Kaçamak