Tatarca Suvatmak
Türkçe sıvatmak
İngilizce 1. to have (someone) roll up (his sleeves or trouser legs). 2. to allow (someone) to stroke or caress (oneself/itself).
Tatarca Cümle Erkezge kolların sıvatma vaktı keldi endi.
Türkçe Cümle Herkese kollarını sıvatma vakti geldi artık.
Kaynak Selami Kaçamak