Tatarca Süygen, Süygülü
Türkçe sevgili
İngilizce 1. beloved, dear, darling. 2. (one´s) beloved, sweetheart. 3. Dear..., (used as the salutation of a friendly letter).
Tatarca Cümle Süygenini almasan, ne payda maldan.
Türkçe Cümle Sevdiğini almasan, ne fayda maldan.
Kaynak Selami Kaçamak