Tatarca Takır Takır
Türkçe takır takır
İngilizce 1. used to indicate a rattling, clattering, or banging noise: "I heard the clopping of the horses´ hooves." 2. very stale (food).
Tatarca Cümle Atlarnın takır takır geşgenini işittim.
Türkçe Cümle Atların takır takır geçişini işittim.
Kaynak Selami Kaçamak