Tatarca Taktirde
Türkçe takdirde
İngilizce in the event that..., in the event of..., if...: "In the event of rain the meeting will be postponed."
Tatarca Cümle Cavun cavgan takdirde toplantı ertelenecek.
Türkçe Cümle Yağmur yağdığı takdirde toplantı ertelenecek.
Kaynak Selami Kaçamak