Tatarca Tanınmak
Türkçe tanınmak
İngilizce 1. to be known; to be well-known: "He´s known there as a newspaperman." 2. to be known for: "He´s known for his generosity." 3. to be recognized, be acknowledged.
Tatarca Cümle Uyerde gazeteci bolarak tanınır. Cömertligimen tanınır.
Türkçe Cümle Orada gazeteci olarak tanınır. Cömertliğiyle tanınır.
Kaynak Selami Kaçamak