Tatarca Tanıtıcı
Türkçe tanıtıcı
İngilizce 1. (something) which introduces or advertises someone or something; (something) which gives knowledge about someone or something. 2. advertiser.
Tatarca Cümle bos
Türkçe Cümle bos
Kaynak Selami Kaçamak