Tatarca Tereze, Pencere
Türkçe pencere
İngilizce window.
Tatarca Cümle Otura edim oy oylap, pencere karap, kelevaydı dal pidan, aydarnı tarap.
Türkçe Cümle Oturuyordum düşünüp, pencereye bakıp, geliverdi dal fidan, saçını tarayıp.
Kaynak Selami Kaçamak