Tatarca Tuvarmak
Türkçe Büyükbaş hayvanlara, at ve sığırlara bakmak, yem ve su vermek
İngilizce to raise, keep (cow), To give water to (an animal).
Tatarca Cümle 15 baş tuvar tuvaramız.
Türkçe Cümle 15 baş sığır bakıyoruz.
Kaynak Zafer Karatay