Tatarca Yak, Tarap
Türkçe taraf
İngilizce behalf: "I´ve come on behalf of my uncle to ask a favor of you."
Tatarca Cümle Dayım yagından kelemen, sizden bir ricası bar.
Türkçe Cümle Dayım tarafından geliyorum, sizden bir ricası var.
Kaynak Selami Kaçamak